Inici de sessió

La Carpeta del proveïdor és el canal integral de relació entre els proveïdors i Aigües de Reus per mitjans electrònics disponible a qualsevol hora del dia i durant els 365 dies l'any per facilitar la relació entre els contractistes i Aigües de Reus.

Per accedir a aquesta informació, necessiteu disposar dels sistemes d'identificació basats en certificats reconeguts i qualificats així com d'altres sistemes d'identificació amb paraula de pas mitjançant clau concertada i de firma electrònica reconeguda i qualificada que siguin conformes a l'establert en la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica i que siguin admesos i validats per la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació que validi el Consorci Administració Oberta de Catalunya de conformitat amb els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.